1. Vad är e-postmarknadsföring?
E-postmarknadsföring är marknadsföring via e-post i form av t.ex. nyhetsbrev, inbjudningar, erbjudanden och bekräftelser.

2. Vilka är fördelarna?
Snabbt media – Informationen når ut fort, och den enkla hanteringen gör att utskicket verkligen blir av samtidigt som du får tid över till annat. Mottagaren får kortast möjliga väg att ge dig respons, och tack vare detta har e-postmarknadsföringen en mycket bra svarsfrekvens. Kostnadseffektivt – du kan nå många med ditt budskap utan att kostnaden för de extra mottagarna blir mer än några ören. Undersökningar visar att e-postmarknadsföringen slår både direktreklam via post och telemarketing vad gäller kostnadseffektivitet. Mätbart utfall – du kan enkelt mäta ditt resultat och därigenom justera kommande utskick för att nå ännu bättre resultat. Du kan även styra din uppföljning utifrån vilka av mottagarna som visat intresse för utskicket.

3. Vem får jag skicka till?
Viktigt att tänka på, enligt spamlagstiftningen:
• Du får alltid marknadsföra produkter och tjänster till dina kunder, såväl privatpersoner som företag
• Du får alltid marknadsföra dig till mottagare som är juridiska personer
• Ange alltid en korrekt avsändaradress
• Mottagaren ska ha möjlighet att avanmäla sig från framtida utskick
• Är mottagaren privatperson eller enskild firma som inte är din kund så måste denne godkänna att ta emot ditt utskick

4. Hur ska jag utforma mina utskick?
Vad är nyttig information för din mottagare och hur ska den presenteras? Detta är viktiga frågor för dig. Med e-postmarknadsföring kan du enkelt ta reda på detta. Dessutom är det mätbart, till och med i realtid. Genom att analysera vilka delar av utskicket som väckt läsarnas intresse får du information som en trycksak aldrig kan ge – och möjlighet att anpassa utskicken i framtiden.

Några extra tips:

  • Skriv kort och koncist, sammanfatta.
  • Ge läsaren möjlighet att snabbt bilda sig en uppfattning om innehållet, och vid intresse klicka sig vidare.
  • En rubrik, korta texter om 2-3 rader och länkar – ett bra upplägg för varje avsnitt.
  • Påbörja inte utskicket för sent. Samla löpande (både i din dator och på skrivbordet) dina, kollegornas – och kundernas – tips på innehåll. När arbetet sätter igång har du en mängd material och kan välja det bästa.
  • Lägg in direktlänkar till din webbplats, gärna som avslutning.
  • Använd din kunddatabas till att personifiera innehållet, exempelvis tilltala mottagarna med förnamn. Ett innehåll som anpassas efter kundens preferenser och intressen, ger maximal effekt. Detta kan skötas med automatik av vårt system.
  • Testa! Utse en testgrupp och be om synpunkter innan det stora utskicket. Glöm inte att kontrollera alla länkar.
Annonser